logo

Bezuidenhout-West

Haalbaarheidscheck

Hoe checkt de gemeente de plannen?

 • De gemeente doet een check op basis van de spelregels:
  • Draagt het plan bij aan een van de thema’s: Ontmoeten (sociaal), Op straat (openbare ruimte), Groen of Overig?
  • Heeft het plan minimaal 25 likes?
  • Is het plan bedoeld voor de bewoners van Bezuidenhout-West?
  • Kan het plan binnen 12 maanden worden uitgevoerd?
 • De gemeente bekijkt of het plan niet strijdig is met door de gemeenteraad vastgesteld beleid.
 • De gemeente maakt een inschatting van de kosten van het plan en let er daarbij op dat de kosten voor een plan niet hoger liggen dan € 20.000,-.
 • De bijdrage vanuit het wijkbudget aan realisatie en instandhouding van het plan is eenmalig. Indien uitvoering van het plan leidt tot extra meerjarige beheerkosten, heeft de gemeente hiervoor geen middelen beschikbaar. ​De gemeente bekijkt daarom hoe en door wie het plan na uitvoering beheerd kan worden en of dat (ook financieel) mogelijk is.
 • Voor sommige locaties is toestemming nodig van de eigenaar. De gemeente bekijkt wat er dan mogelijk is.
 • Het kan zijn dat voor het plan een vergunning nodig is. De gemeente bekijkt of dat zo is, en of die te verkrijgen is.
 • De gemeente bekijkt of het plan geen uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter heeft.

Mocht een plan met enige aanpassing wel haalbaar zijn, dan is er overleg geweest met de indiener van het plan. Als het plan uiteindelijk niet haalbaar was, is het plan niet geselecteerd voor de stemfase. De indieners van de plannen zijn daar persoonlijk over geïnformeerd.

 

Contact

Heb je vragen? Bekijk eerst of je het antwoord kunt vinden bij de veelgestelde vragen. Als je daar geen antwoord vindt op je vraag, stuur dan een e-mail naar bezuidenhoutwestbegroot@denhaag.nl.

Login om verder te gaanAnnuleren