logo

Bezuidenhout-West

Waarom Bezuidenhout-West Begroot?

Waarom Bezuidenhout-West Begroot?

Bewoners weten zelf wat er nodig  is voor hun wijk. Daarom heeft de gemeente wijkbudgetten beschikbaar gesteld. Gebruikers van de wijk, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen zelf een plan indienen dat bijdraagt aan een mooiere, socialere, sportievere of groenere wijk. Daarna verdelen de bewoners van Bezuidenhout-West het wijkbudget van € 20.000,- over de plannen die zij graag uitgevoerd zien. Bezuidenhout-West is de eerste wijk in het stadsdeel met een eigen wijkbudget. Op 26 maart is Bezuidenhout Midden Oost gestart met een eigen wijkbudget. Ook Benoordenhout en Mariahoeve in Haagse Hout komen aan de beurt.

Wat ging eraan vooraf?

Wat ging eraan vooraf?

Alle bewoners kregen in de periode van 22 februari t/m 21 maart de mogelijkheid om een initiatief in te dienen. De 20 ingediende plannen verschenen direct online en hadden minimaal 25 ‘likes’ nodig om door te gaan naar de volgende ronde; de haalbaarheidscheck door de gemeente. Er werden in totaal 352 likes uitgedeeld.

Op 29 april werden de 6 haalbare plannen voor de begrotingsfase bekend gemaakt. Hierna konden bewoners van 12 jaar en ouder met een persoonlijke stemcode het bedrag van € 20.000,- verdelen over één of meerdere plannen naar keuze. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Met als resultaat de twee winnende initiatieven, die met waar nodig professionele begeleiding vanuit de gemeente, worden uitgevoerd.

Hoe verder?

Hoe verder?

Met de indieners van de twee winnende plannen wordt contact opgenomen over het vervolg. De volgende wijkbudgetten in stadsdeel Haagse Hout zijn voor Benoordenhout en Mariahoeve. De planning wordt later bekend gemaakt.

Contact

Contact

Heb je vragen over Bezuidenhout-West Begroot? Bekijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Als je geen antwoord hebt kunnen vinden op je vraag, mail deze dan naar bezuidenhoutwestbegroot@denhaag.nl.

Tijdlijn

Tijdlijn

22 februari t/m 21 maart

Plannen insturen op de 4 thema’s

22 februari t/m 24 maart

Campagne voeren en op de plannen stemmen

25 maart t/m 29 april

Haalbaarheidscheck door gemeente op ingediende plannen

29 april

Bekendmaking haalbare plannen voor de begrotingsfase

29 april t/m 27 mei

Bezuidenhout-West Begroot: bewoners verdelen € 20.000,- over de haalbare plannen

3 juni

Bekendmaking winnende plan(nen)

4 juni 2020 t/m 3 juni 2021

Uitvoering winnende plan(nen)
Lees meer op denhaag.nl

Login om verder te gaanAnnuleren